۱۰ مزیت کاربردی درایو که نمی دانستید!

۱۰ مزیت کاربردی درایو که اطلاع از این مزایا به بهبود سیستم های شما کمک خواهد کرد. این ۱۰ مزیت شامل:

۱) با درایو به هیچ عنوان جریان نامی موتورها، از حد مطلوب تجاوز نخواهد کرد.

۲) استهلاک مکانیکی کاهش می یابد زیرا درایو دارای سیستم راه اندازی نرم است.

۳) با وجود درایو، تجهییزات مورد استفاده در  سیستم های دورانی مانند کوپلینگ، غلاف ها و شفت ها آسیب نمی بینند.

۴) با وجود درایو توان راکتیو در سیستم حذف می شود، لذا نیازی به بانک خازنی یا واحد اصلاح ضریب توان وجود ندارد.

۵) کنترل دور موتورها راحت تر شده و می تواند تحت کنترل دربیاید.

۶) با وجود درایو، مصرف برق الکترو موتورها به میزان ۲۰ تا ۳۰ کاهش پیدا می کند.

۷) با وجود درایو برای موتورهای قدرت بالا نیازی به مدار ستاره مثلث نیست، لذا طول مسیر کابل نصف می شود.

۸) برای الکتروموتورهای مجهز به درایو، نیاز به هیچ گونه وسیله اندازه گیری نیست.

۹) برای الکتروموتورهای مجهز به درایو، نیاز به هیچ گونه سیستم حفاظتی از جمله بیمتال، کنترل بار، کنترل فاز و … نیست، لذا پیشنهاد می شود به طور قطعی برای الکترو موتورها از درایو استفاده شود.

۱۰) برای سیستم های دورانی که از درایو استفاده می کنند، ضربه ی قوچ حذف می شود. لذا، طول عمر گیربکس ها بالا می رود.