درایو

درایو اشنایدر ۲٫۲kw سری آلتیوار ۱۲

کد ۹۷-۱۳۰
💎فروش استثنایی درایو۲٫۲ کیلووات
🔹اشنایدر سری آلتیوار ۱۲
🔹تک فاز فوق العاده تمیز و کم کارکرد
🔹قیمت فوق العاده مناسب
🔹شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

درایو ۷٫۵kw ال اس سری ig5

کد۹۷-۱۱۰
💎فروش استثنایی درایو ۷٫۵ کیلووات
🔹ال اس سری ig5
🔹سه فاز فوق العاده تمیز و کم کارکرد
🔹قیمت فوق العاده مناسب
🔹شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

درایو ۳٫۷kw دلتا سری B

کد ۹۷-۱۰۹
💎فروش ویژه درایو دلتا سری b سه فاز
🔹فوق العاده تمیز ودر حد نو
🔹تعداد دو عدد موجود است
🔹قیمت فوق العاده مناسب
🔹شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

 درایو۲۲kw دلتا سری C2000

کد ۹۷-۱۲۹
💎فروش استثنایی درایو ۲۲ کیلووات
🔹دلتا سری c2000
🔹فوق العاده تمیز و کم کارکرد
🔹تعداد ۲عدد موجود است

شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

درایو ۴kw ال اس سری ig5

کد ۹۷-۱۰۰
💎فروش استثنایی
🔹درایو ۴ کیلووات ال اس سری ig5
🔹سه فاز-در حد نو
🔹با تخفیف ویژه

شماره تماس 
09913783436
03145837728

درایو 7.5kw دلتا سری b

کد ۹۷-۱۲۸
🔹درایو ۷٫۵ کیلوات دلتا سری b
🔹سه فاز
🔹مخصوص اسانسور
🔹شماره تماس جهت هماهنگی

شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۰۱
💎درایو ۵٫۵ کیلووات ال اس
🔹سری ig5-سه فاز
🔹فوق العاده تمیز ودر حد نو
شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۰۲
💎فروش ویژه واستثنایی درایو ۲٫۲ کیلووات ال اس
🔹سری ig5-سه فاز
🔹اکبند وبا کارتن وگارانتی
🔹شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۰۳
💎درایو ۰٫۷۵ کیلووات ال اس
🔹سری ic5 -تکفاز
🔹در حد نو و به همراه کارتن
🔹 شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۰۴
💎فروش ویژه درایو ۵٫۵ کیلووات
🔹ال اس سری is5-سه فاز
🔹برق دار نشده
🔹تعداد دو عدد موجود می باشد
🔹 شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد۹۷-۱۱۱
💎درایو ۰٫۷۵ کیلووات تله مکانیک
🔹التیوار ۱۱ -تک فاز
🔹ساخت ژاپن
🔹 شماره تماس

۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۰۵
💎اینورتر ۷٫۵ کیلووات
🔹ال اس سری is5
🔹سه فاز-برق دار نشده
🔹۴عدد موجود می باشد
🔹شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۰۷
💎اینورتر ۳٫۷ ال اس سری is5
🔹فوق العاده تمیز ودر حد اکبند
🔹سه فاز
🔹به همراه تست حضوری
🔹شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۰۸
💎درایو ۲٫۲ کیلووات ال اس سری is5
🔹 سه فاز
🔹فوق العاده تمیز وکم کارکرد
🔹شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۱۵
💎درایو ۴ کیلووات ال اس
🔹سری ig5
🔹سه فاز
🔹در حد نو و برق دار نشده
شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۱۷
💎اینورتر ۰٫۷۵ کیلووات دلتا سری b
🔹تک فاز
🔹فوق العاده تمیز ودر حد نو
🔹 شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۱۳
🔹درایو ۵٫۵ کیلووات ال اس سری ig5 -سه فاز
🔹فوق العاده تمیز-درحد نو
🔹 به همراه گارانتی
🔹تعداد ۴ عدد موجود می باشد
🔹 شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۱۳
🔹درایو ۵٫۵ کیلووات ال اس سری ig5 -سه فاز
🔹فوق العاده تمیز-درحد نو
🔹 به همراه گارانتی
🔹تعداد ۴ عدد موجود می باشد
🔹 شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۲۰
🔹درایو ۷٫۵ کیلووات
🔹سانترنو سری سینوس وگا
🔹سه فاز
🔹کاملا تمیز و بدون کارکرد
تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۱۸
💎اینورتر ۲۲ کیلووات
🔹ال اس سری is5
🔹فوق العاده تمیز
🔹 شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۲۵
🔹۲ عدد اینورتر ۱.۱ کیلووات تله مکانیک ATV31
🔹همراه با کارتن و دفترچه راهنما
🔹نو و آکبند
تلفن تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۲۶
🔹اینورتر ۱٫۵kw لنز
🔹تعداد ۶ عدد موجود است.

۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۲۸
🔹درایو ۷٫۵ کیلوات دلتا سری b
🔹سه فاز-مخصوص اسانسور
🔹شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۲۷
💎درایو ۴ کیلووات ال اس سری ig5
🔹فوق العاده تمیز ودرحد نو
شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

 کد۹۷-۱۴۱
🔹فروش ویژه و استثنایی درایو ۱٫۵ کیلووات دلتا سری b
🔹تکفاز
🔹به همراه کارتن وگارانتی
شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۴۲
🔹درایو ۳۷ کیلووات
🔹مارک ال اس سری is5
🔹فوق العاده تمیز و کم کارکرد
🔹شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۴۳
🔹درایو ۱۵ کیلووات
🔹مارک دلتا VFD150ED
🔹کم کار و بسیار تمیز
🔹شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۴۴
🔹فروش ویژه درایو منتور۲۲۰ کیلووات
🔹 ۵۵۰ امپر
🔹دیجیتال ac
🔹شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۴۵
🔹درایو ۹۰ کیلووات ABB
🔹۱۶۵ امپر-انالوگ dc
شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۴۶
🔹فروش درایو ۰٫۷۵ کیلووات دلتا 🔹سری el
🔹اکبند بدون کارتن
🔹قیمت:۱۲۰۰۰۰۰
🔹شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۴۹
🔹فروش درایو ۰٫۷۵ کیلووات ال اس
🔹سری ic5-تکفاز
🔹کم کارکرد
🔹قیمت :۱۲۰۰۰۰۰ تومان
شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

کد ۹۷-۱۵۰
⭕فروش ویژه درایو
۵٫۵ کیلووات ال اس
سری is5-سه فاز-تمیز و کم کارکرد
قیمت ۴۵۰۰۰۰۰ تومان
شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸